O nas   |   Kontakt   |   Jak zamawiać   |   Koszty przesyłki   |   Regulamin zakupów   |   Polityka prywatności   |   Odbiór osobisty
w naszej ofercie znajduje się 147473 produkty
panel Klienta
panel Klienta ▼
zaloguj się |  |
utwórz nowe konto
Twój koszyk
Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy w księgarni internetowej.
Twój koszyk (pusty)
znajdź!
wyszukiwanie zaawansowane >
działy
lovebooks.pl
    >
  1. Literatura
  2. >
  3. Marketing
  4. > Czujesz ? ... czyli o komunikacji marketingowej
Czujesz ? ... czyli o komunikacji marketingowej

Czujesz ? ... czyli o komunikacji marketingowej

Katarzyna Pawlikowska
Marek Poleszak

Wydawca: CeDeWu
EAN: 9788375563474
Strony: 194, Format: 14,5x21 cm
Rok wydania: 2011, oprawa: broszurowa
cena: 39,00 zł
powiadom mnie, kiedy pozycja pojawi się w sprzedaży
Zamówienia wysyłamy do 2 dni roboczych !
Dostawa już od 3.99 zł !

szczegóły >
Zamów przez telefon:
12 312 03 20
jeżeli planujesz zakup tego produktu w przyszłości > dodaj do schowka
> poleć znajomemu
> napisz komentarz

Ce­lem pu­bli­ka­cji ,,CZUJESZ? ...czy­li o ko­mu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej i sprze­da­ży skie­ro­wa­nej do ko­biet. Wstęp do gen­der mar­ke­tin­gu" jest do­star­cze­nie prak­tycz­nej wie­dzy na te­mat efek­tyw­nej ko­mu­ni­ka­cji i sprze­da­ży skie­ro­wa­nej do ko­biet zgod­nej z ko­bie­cy­mi ko­da­mi ko­mu­ni­ka­cji oraz ocze­ki­wa­nia­mi i za­cho­wa­nia­mi kon­su­men­tek.Książ­ka pre­zen­tu­je ak­tu­al­ne in­for­ma­cje słu­żą­ce bu­do­wa­niu stra­te­gii zwięk­sze­nia udzia­łu firm w bar­dzo szyb­ko ro­sną­cym ryn­ku oraz wspie­ra Czy­tel­ni­ków w pro­ce­sie wy­pra­co­wa­nia wła­snych, efek­tyw­nych me­tod dzia­ła­nia.Pu­bli­ka­cja po­mo­że Czy­tel­ni­ko­wi w przy­go­to­wa­niu:- stra­te­gii ko­mu­ni­ka­cji z ryn­kiem oraz kon­cep­cji sprze­da­ży to­wa­ró­w/u­sług do wy­bra­nej gru­py do­ce­lo­wej ko­biet po­przez prak­tycz­ne wy­ko­rzy­sta­nie ko­bie­cych ko­dów ko­mu­ni­ka­cji;- au­dy­tu - po­le­ga­ją­ce­go na po­rów­na­niu ak­tu­al­ne­go sta­nu swo­jej or­ga­ni­za­cji w ob­sza­rze sprze­da­ży i ob­słu­gi klien­ta oraz mar­ke­tin­gu i ko­mu­ni­ka­cji ryn­ko­wej z ak­tu­al­ny­mi ocze­ki­wa­nia­mi ryn­ku, a tak­że tren­da­mi w ra­mach fe­ma­le eco­no­my;- szko­le­nia - skie­ro­wa­ne­go do spe­cja­li­stów z dzia­łów sprze­da­ży, ob­słu­gi klien­ta, mar­ke­tin­gu i ko­mu­ni­ka­cji ma­ją­ce­go na ce­lu podnie­sie­nie efek­tyw­no­ści ko­mu­ni­ka­cji z kon­su­ment­ka­mi oraz zwięk­sze­nia sprze­da­ży.Nie jest to książ­ka wy­łącz­nie dla mar­ke­te­rów, ale dla wszyst­kich osób za­in­te­re­so­wa­nych zmia­na­mi eko­no­micz­no­-spo­łecz­ny­mi, ja­kie za­cho­dzą w dzi­siej­szym świe­cie. To tak­że zbiór in­for­ma­cji dla tych, któ­rzy są cie­ka­wi roz­wią­zań re­ali­zo­wa­nych na pod­sta­wie ba­dań na­uko­wych, sta­no­wią­cych nie­oce­nio­ne źró­dło in­for­ma­cji i in­spi­ra­cji oraz umoż­li­wia­ją­cych spraw­ne i efek­tyw­ne ope­ro­wa­nie na dy­na­micz­nie zmie­nia­ją­cym się glo­bal­nym ryn­ku, któ­re­go je­ste­śmy in­te­gral­ną czę­ścią.

Inne książki tego autora:
Podobne tytuły
Czujesz? czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet

Czujesz? czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet

Celem publikacji jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat efektywnej komunikacji i sprzedaży skierowanej do kobiet zgodnej z kobiecymi kodami komunikacji oraz oczekiwaniami i zachowaniami konsumentek. Książka prezentuje aktualne informacje...

cena: 38,00  28,13 zł
do koszyka
Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej

Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej

W publikacji autorka przedstawiła problematykę skuteczności oraz efektywności komunikacji marketingowej. Komunikacja marketingowa jest zagadnieniem niezwykle złożonym. Jest to szczególny przypadek komunikowania, który nakierowany jest na...

cena: 48,00  36,96 zł
do koszyka
Copywriting w zintegrowanej komunikacji marketingowej

Copywriting w zintegrowanej komunikacji marketingowej

Publikacja łączy wiele funkcji. Z jednej strony jest to podręcznik akademicki, który pozwoli zdobyć lub uporządkować wiedzę o słowie w kulturze, zasadach poprawności językowej oraz regułach powstawania tekstu reklamowego. Z drugiej...

cena: 55,00  42,36 zł
do koszyka
Blogi w procesie komunikacji marketingowej

Blogi w procesie komunikacji marketingowej

Publikacja dotyczy aktualnego nurtu rozważań nad problematyką komunikacji w przestrzeni hipermedialnej. Łączy w sobie wszechstronne studia teoretyczne i wyniki badań naukowych, stanowiące zasadniczą część książki. To rzetelne i...

cena: 39,90  34,11 zł
do koszyka
Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej

Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej

Książka prezentuje nowoczesne podejście do wykorzystania eventu jako narzędzia komunikacji marketingowej. Publikacja zawiera: - teorię marketingu i komunikacji marketingowej, - klasyfikację narzędzi nowoczesnej Zintegrowanej Komunikacji...

cena: 69,00  53,13 zł
do koszyka
Pozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich

Pozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich

Marketing już dawno przestał być domeną funkcjonowania przedsiębiorstw i innych podmiotów realizujących merkantylne cele i ukierunkowanych na działalność handlową. Społeczna ekspansja marketingu opiera się w zasadniczej mierze na...

cena: 49,00  44,73 zł
do koszyka
Imiona komunikacji językowej czyli demakijażowanie sensów

Imiona komunikacji językowej czyli demakijażowanie sensów

Książka ?Imiona komunikacji językowej?? jest adresowana do szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych zgłębianiem tajemnic języka jako fundamentalnego kodu komunikacji międzyludzkiej. Publikowane teksty prezentują różne perspektywy...

cena: 39,90  38,62 zł
do koszyka
Jak zwiększyć swoją siłę, czyli o skutecznej komunikacji w biznesie

Jak zwiększyć swoją siłę, czyli o skutecznej komunikacji w biznesie

Książka wprowadza czytelnika w świat relacji międzyludzkich, z jakimi mamy do czynienia w pracy zawodowej. Zostały w niej przedstawione najważniejsze teorie i techniki służące skutecznej komunikacji we współczesnym świecie biznesu,...

cena: 24,90  16,43 zł
do koszyka
Jak zwiększyć swoją siłę czyli o skutecznej komunikacji w biznesie

Jak zwiększyć swoją siłę czyli o skutecznej komunikacji w biznesie

Książka wprowadza czytelnika w świat relacji międzyludzkich, z jakimi mamy do czynienia w pracy zawodowej. Zostały w niej przedstawione najważniejsze teorie i techniki służące skutecznej komunikacji we współczesnym świecie biznesu,...

cena: 24,90  16,16 zł
do koszyka
Kiedy kropla drąży skałę, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej

Kiedy kropla drąży skałę, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej

Słowa, które mają MOC Czy wierzysz w moc perswazji w komunikacji z ludźmi? Zanim odpowiesz na to pytanie, wykonaj następujące ćwiczenie: zamknij oczy, ustaw w szeregu swojej pamięci osoby, z którymi na co dzień współpracujesz, i wybierz...

cena: 39,90  26,33 zł
do koszyka
więcej...
Biuro obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: od poniedziałku do piątku w godz 9:00-19:00, w soboty od 9:00 - 16:00, tel. +48 12 312 03 20 mail. sklep@lovebooks.pl