Zmiany w szkolnictwie – podsumowanie

Ostatnimi czasy Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło wiele zmian zarówno dla nauczycieli, rodziców, jak i samych uczniów, na którym skupimy się najbardziej. Powstało wiele zamieszania, a tym samym wiele fałszywych informacji, które spróbujemy teraz poukładać i podsumować całą reformę szkolnictwa, by stała się jasna i zrozumiała dla naszych czytelników.

Porównanie starego i nowego systemu nauczania

Dotychczas mogliśmy spotkać się podziałem na 6 klas w szkole podstawowej, 3 klasy gimnazjum, 3 klasy liceum lub 4 klasy w technikum. Z ważnych informacji związanych ze starym system warto wspomnieć o podziale prowadzenia zajęć w szkole podstawowej, gdzie klasy 1-3 były prowadzone przez jednego nauczyciela, a dokładniej wychowawcę, natomiast od klas 4-6 lekcje odbywały się już z wieloma nauczycielami uczącymi konkretnych przedmiotów.

Natomiast obecnie system wygląda zupełnie inaczej, lecz powinien być znany starszym rocznikom, gdyż powracamy do układu z roku 1999, kiedy to:

 • szkoła podstawowa obejmuje 8 klas
 • klasy 1-4 są objęte nauczaniem wczesnoszkolnym z jednym nauczycielem prowadzącym
 • klasy 5-8 są prowadzone przez innych nauczycieli
 • gimnazja zostają zlikwidowane
 • liceum trwa 4 lata
 • technikum trwa 5 lat
 • istnieją szkoły branżowe zamiast szkół zawodowych, gdzie I stopień twa 2 lata, a II stopień 3 lata

Zatem jeśli Twoje dziecko we wrześniu 2017 roku poszło do pierwszej klasy, jest obecnie objęte nowym system nauczania.

Jakie będą dalsze efekty?

Możemy teraz przejść do skutków, które dopiero nastąpią w przyszłym roku 2019, kiedy po raz pierwszy zostaną zorganizowane egzaminy ósmoklasisty. Będą one obejmować test z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego.

Następnie 1 września 2019 roku do szkół średnich zaczną uczęszczać jednocześnie ostatni uczniowie, którzy skończyli gimnazja, a także nowi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

Z kolei wiosną 2021 roku będziemy mieli do czynienia z kolejnym egzaminem ósmoklasisty, ale tym razem w nowszym wydaniu, gdyż oprócz trzech podstawowych przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy), uczniowie będą musieli wybrać jeden dodatkowy przedmiotów spośród kilku: historii, geografii, chemii, fizyki i biologii.

Nowości reformy szkolnictwa

Poza wyżej wymienionymi zmianami będą nas czekać jeszcze inne nowości i programy, które mają stopniowo wejść w życie wraz z obecną reformą. Mowa między innymi o:

 • Promocji czytelnictwa – opiera się na kilku programach dla dzieci i rodziców, a ma na celu rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych i ich kształtowaniu, a także zmodernizowanie oferty czytelniczej i pracy bibliotek szkolnych;
 • Zwiększaniu świadomości i wiedzy historycznej – polega na rozszerzeniu godzin przeznaczonych na naukę historii w szkołach i organizowaniu wycieczek edukacyjnych do miejsc związanych z dziedzictwem historycznym;
 • Promowaniu zdrowego stylu życia i zajęć wychowania fizycznego – wprowadzenie dodatkowych zajęć SKS (Szkolnego Klubu Sportowego), projektów edukacyjnych i polepszenie kompetencji nauczycielu WF-u;
 • Nauka programowania – ma na celu wprowadzenie i rozwijanie zajęć związanych z programowaniem komputerowym w szkołach;
 • Zmiany egzaminów – chodzi o powołanie niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, ułatwienie procedur maturalnych, zwiększenie ilości pytań otwartych, które będą opierać się na myśleniu logicznym oraz zmianę zasad przeprowadzania egzaminów ustnych z języka polskiego i obcego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarz*