Czym są: EBITDA, EBIT, zysk brutto i zysk netto?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co decyduje o przychodach danej firmy? Dlaczego jedna osiąga większe zyski niż druga? Co wpływa na wzrost sprzedaży? I w jaki sposób bogacą się przedsiębiorcy? Jeżeli tak, to koniecznie zapoznaj się z czterema rodzajami zysków, jakie osiąga każda firma. Są to: EBITDA, EBIT, zysk netto oraz zysk brutto. Jak sądzisz, czy wszystkie te typy są realnym przychodem dla właściciela firmy? Sprawdź poniżej.

EBITDA

Jest jednym z najistotniejszych wskaźników służących do sprawdzania kondycji finansowej firmy, a także do dokonania oceny jej rentowności. EBITDA to czysty zysk, jakim operuje każde przedsiębiorstwo, zanim zostaną od niego odliczone: zobowiązania, podatek dochodowy, a także amortyzacja. Natomiast czysty zysk pojmowany jest jako przychód uzyskiwany z dwóch rodzajów działalności: podstawowej i innej niż ta podstawowa.

EBIT

EBIT to kwota pieniężna wypracowana przed daną firmę, którą oblicza się przed odliczeniem odsetek i podatków. Pojęcie to bywa mylone z zyskiem operacyjnym, jednak nie jest z nim tożsame. Wzór na EBIT wygląda następująco:

EBIT = MB – KS – KZ

Przy czym MB to marża brutto, czyli stosunek zysku brutto, jaki osiąga się ze sprzedaży, do dochodów ze sprzedaży i jest obliczany dla danej firmy w danym okresie czasu. KS oznacza koszty stałe – wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwo niezależnie od wielkości produkcji. Należą do nich np. opłaty czynszowe i opłaty za media. Natomiast KZ to koszty zmienne, które mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w zależności od wielkości produkcji. Przykładem kosztów zmiennych są wydatki związane ze zużyciem energii, a także surowców niezbędnych przy produkcji.

Zysk brutto

Zysk brutto jest kwotą, którą firma zarabia na sprzedaży swoich produktów lub usług, pomniejszoną o koszty produkcji. Można to obliczyć za pomocą prostego wzoru:

zysk brutto = przychody – koszty produkcji

Jest to podstawowy sposób mierzenia zysków firmy i jest ważny dla inwestorów, którzy chcą zrozumieć, ile pieniędzy firma zarabia na swojej działalności.

Zysk netto

Zysk netto to kwota, którą firma zarabia po odliczeniu wszystkich kosztów, w tym kosztów produkcji, marketingu, badań i rozwoju oraz innych kosztów. Można go obliczyć za pomocą poniższego wzoru:

zysk netto = przychody – koszty operacyjne – podatki

Zysk netto jest istotny dla inwestorów, chcących dowiedzieć się, jaką ilość pieniędzy ich firmy zarabiają po odliczeniu wszystkich kosztów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarz*