Jak tworzy się mapy?

Zastanawiasz się, jak powstają mapy? Przeczytaj, jak się je tworzy, oraz kto się tym zajmuje. Dowiedz się, jak przebiega kartowanie map, a ponadto czym są mapy geodezyjne i mapy do celów projektowych.

Czym jest mapa?

Mapa przedstawia fragment powierzchni Ziemi, który znajduje się na płaszczyźnie w pomniejszeniu, czyli skali. Aby ją, narysować należy znać symbole kartograficzne, które są znakami umownymi. Powinna ona zawierać również legendę, czyli objaśnienie mapy. Mapa jest ważnym i podstawowym narzędziem badań oraz prezentacji ich wyników dla nauk takich jak: historia, geodezja i geografia.

Jakie mogą być mapy?

Mapy ze względu na treść dzielone są na: ogólnogeograficzne (m.in. mapy topograficzne, przeglądowe) oraz tematyczne (np. mapy społeczno-gospodarcze, czy polityczno-administracyjne). Mapy dzielą się także z uwagi na skalę: wielkoskalowe, średnioskalowe, małoskalowe.

Jak powstają mapy?

Na początku określa się rodzaj mapy oraz do czego ma ona służyć. Następnie zbiera się oraz przetwarza potrzebne dane, przy użyciu pomiarów geodezyjnych terenu, jak i innych materiałów. Kolejny krok to wykonanie mapy.

Kto zajmuje się wykonywaniem map?

Nauką, która zajmuje się tworzeniem, opracowaniem i edytowaniem map jest kartografia. Dziedzina nauki bada również mapy, które są często traktowane, jak dzieła sztuki oraz ważne dokumenty, które zawierają historyczne informacje geograficzne.

Czym jest mapa geodezyjna?

Mapa geodezyjna zawiera dane z ewidencji gruntów oraz budynków, jak i dane o ukształtowaniu terenu, a także zagospodarowaniu. Aby, ją wykonać najpierw ustala się, do jakich celów potrzebujemy mapy geodezyjnej. Następnie zebrane zostają potrzebne dane za pomocą pomiarów terenowych, jak i wcześniejszych opracowań.

Mapa do celów projektowych

Kolejnym rodzajem mapy, o którym warto wiedzieć, jest mapa do celów projektowych. Można ją zamówić u geodety. Mapa ta jest ważna, kiedy starasz się na przykład o pozwolenie na budowę domu. Geodeta sporządza ją na podstawie mapy zasadniczej.

Czym jest kartowanie map?

Kartowanie jest nałożeniem na podkład mapy topograficznej, nowych elementów, w zakresie danego tematu. Ustalane są one poprzez obserwacje oraz pomiary w terenie. Współcześnie kartowanie map odbywa się czy pomocy programów, jednym z nich jest go kart. Program ten umożliwia rysowanie map wektorowych i obiektowych. Ma on wiele narzędzi, które ułatwiają i przyspieszają pracę.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarz*