Kompetencje i umiejętności interpersonalne managera

Managerowie są odpowiedzialni za wykonywanie wielu różnych zadań, które wymagają od nich posiadania szerokiego zakresu umiejętności i kompetencji. Wśród tych umiejętności i kompetencji szczególnie ważne są te, które dotyczą interakcji międzyludzkich, czyli tzw. umiejętności interpersonalnych. Harvard Business Review opisuje je jako „umiejętność pracy z ludźmi, aby osiągnąć określone cele”.

Umiejętność budowania relacji

Budowanie relacji to podstawowa umiejętność interpersonalna, która polega na tworzeniu trwałych więzi między ludźmi. Manager musi być w stanie nawiązać dobre relacje zarówno z pracownikami, jak i innymi interesariuszami, takimi jak klienci czy partnerzy biznesowi. Aby to osiągnąć, musi on mieć dobrze rozwinięte umiejętności społeczne, takie jak słuchanie uważnie innych osób, dostosowywanie się do potrzeb innych oraz okazywanie empatii.

Umiejętność motywowania

Motywowanie pracowników to kolejna ważna umiejętność interpersonalna managera. Manager powinien być w stanie inspirować swoich pracowników do osiągania lepszych wyników poprzez stosowanie różnych technik motywacyjnych. Może to obejmować oferowanie premii finansowych lub niefinansowych, a także umożliwianie pracownikom uczestniczenia w programach rozwoju osobistego i profesjonalnego. Ważne jest również, aby manager miał dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i był w stanie skutecznie przekazywać swoje idee i cele swoim pracownikom.

Umiejętność delegowania

Delegowanie obowiązków to kolejna ważna umiejętność interpersonalna managera. Manager musi być w stanie skutecznie delegować obowiązki swoim podwładnym, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał i zasoby. Aby to osiągnąć, musi on mieć dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne oraz być w stanie określić priorytety i cele dla każdego procesu delegowania.

Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Umiejętność radzenia sobie ze stresem jest niezwykle ważna dla managera, ponieważ rola ta niesie ze sobą wiele presji, odpowiedzialności i zmienności. Odpowiednie zarządzanie stresem pozwala managerowi efektywniej działać, podejmować lepsze decyzje i utrzymać zdrowe relacje z zespołem. Warto zauważyć, że radzenie sobie ze stresem to proces, który wymaga praktyki i ciągłego doskonalenia. Każdy manager może znaleźć swoje indywidualne sposoby na redukcję stresu, jednak kluczowe jest dążenie do równowagi między pracą a życiem osobistym oraz budowanie zdrowych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarz*