Kompetentny menedżer, czyli jaki? Cechy dobrego lidera

Zarządzanie zasobami ludzkimi, zwane również management, jest niezwykle istotnym czynnikiem w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Ma duży wpływ na jakość wykonywanej pracy przez twoich podwładnych oraz na jej efektywność. Poznaj sposoby na to, jak zostać managerem, który spełnia w 100% swoje obowiązki, wymagając od pracowników wykonania zadań w określonym czasie,  i jednocześnie pozostaje z nimi w dobrych relacjach, sprawiając, że atmosfera panująca w firmie jest przyjazna dla wszystkich.

Komunikacja i przywództwo w zarządzaniu

Umiejętność porozumiewania się z innymi jest niezwykle przydatna w wielu sytuacjach. Ma również duże znaczenie w budowaniu długotrwałych relacji, zarówno tych o charakterze prywatnym, jak i służbowym. Management warunkuje wytworzenie relacji pomiędzy przełożonym a pracownikami. Będąc menedżerem, możesz oczywiście zmuszać podwładnych do wykonywania wielu zadań, narzucać im swoje zdanie w sposób autorytarny i karać ich za nawet najmniejszą niesubordynację. Jednak dużo lepsze efekty uzyskasz poprzez pozytywne motywowanie pracowników i rozwiązywanie konfliktów w sposób łagodny, ponieważ dobra atmosfera w miejscu pracy i przyjazne nastawienie kierownika sprawiają, że wzrasta efektywność wykonywanej pracy przez podwładnych.

Cechy dobrego menedżera

Bycie liderem daje liczne korzyści, w postaci wyższych zarobków czy zyskania władzy nad innymi ludźmi, ale ma ono również wiele wad. Dlatego też przed podjęciem się zarządzania zasobami ludzkimi, warto sprawdzić, jakimi umiejętnościami, kompetencjami i cechami osobowościowymi powinien charakteryzować się dobry menedżer.

Ważne w tym zawodzie są przede wszystkim:

  • krytyczne podejście do swoich działań;
  • pewność siebie i swoich umiejętności;
  • posiadanie charyzmy;
  • zdolność do podejmowania szybkich i jak najlepszych decyzji;
  • umiejętności interpersonalne;
  • strategiczne myślenie i umiejętność organizowania czasu pracy;
  • zarządzanie grupą osób.

Rozwój kariery w zarządzaniu

Posiadanie powyższych umiejętności, zdolności i cech nie wystarczy jednak do tego, byś mógł spełniać się na stanowisku przywódcy do końca życia. Ze względu na nieustanny rozwój technologii oraz zmiany zachodzące w każdej branży, management wymaga nieustannego zdobywania wiedzy. Dlatego dobry menedżer powinien uczestniczyć w wartościowych merytorycznie szkoleniach, zdobywać doświadczenie praktyczne, realizując różne projekty, a także postawić na samokształcenie w czasie wolnym, aby móc się rozwijać w danej dziedzinie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarz*