Narzędzia dla geodetów na miarę XXI wieku – sprawdź je!

Przeczytaj ciekawą historię geodezji w Polsce. Dowiedz się również, o jej współczesnym obliczu, a także sprawdź, z jakich programów warto skorzystać.

Geodezja – czym się zajmuje? Jaka była jej historia na ziemiach polskich?

Geodezja zajmuje się określeniem wielkości oraz kształtu Ziemi, jak i ustalaniem położenia punktów na jej powierzchni. Początki geodezji sięgają 5 tysięcy lat przed naszą erą!

W Polsce pierwsze ślady pochodzą z XII wieku, pomiarem ziemi zajmowali się wtedy żerdnicy królewscy. Wyznaczenie granic było bardzo ważne, aby nie zawłaszczano cudzej ziemi. Umieszczano więc znaki graniczne i tak określano granice gruntów, czy miast. Żerdnicy królewscy zostali zastąpieni przez podkomorzych, których zadaniem było m.in.: rozstrzyganie sporów oraz określanie wartości nieruchomości. W średniowieczu ziemię mierzono w łanach (16,8 ha), lokowane były liczne, nowe miasta i wsie. W 1631 roku powstała polska Katedra Geodezji na Akademii Krakowskiej, kształcąca geometrów królewskich.

Podczas zaborów Austria, Rosja i Prusy narzucały własne reguły miernicze. Po odzyskaniu niepodległości dążono do ujednolicenia miar, pomiaru kraju oraz wykonania dokładnych map. II Wojna Światowa przerwała te prace, a po jej zakończeniu powołano Główny Urząd Pomiarów Kraju, który kontrolował pracę geodetów. W 1953 roku został on jednak zlikwidowany i podzielony na 3 inne resorty. Po 1989 roku zaczęły powstawać prywatne firmy geodezyjne.

Geodezja współcześnie

Na rozwój geodezji miał wpływ szybki postęp technologiczny. Obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój tej branży, spowodowany przez nowe rozwiązania techniczne i automatyzację procesów, dzięki którym pozyskiwane i przetwarzane są dane.

Współczesna geodezja – programy dla geodetów

Aby ulepszyć swoją pracę, zobacz program dla geodetów. Wśród bogatej oferty z pewnością znajdziesz program, który usprawni twoją pracę. Są to programy takie jak: GoKart, KaliBronek, Wms2Cad, QuickGNSS, GeoView, TranMap, RawGNSS. Ich zaletą jest to, że są proste w obsłudze oraz intuicyjne, dzięki czemu nie trzeba tracić wiele czasu na zapoznawanie się z ich działaniem. Stworzone są, aby rozwiązywać problemy, z jakimi się zmagasz. Możesz wybrać licencję dopasowaną do swoich potrzeb, i to w przystępnej cenie. Programy te mają przede wszystkim usprawniać twoją pracę. Sprawdź również czym jest nakładka geodezyjna na autocad i dowiedz się wiele o jej wszechstronnym zastosowaniu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarz*