Odzysk a recykling – czym się różnią?

W dzisiejszym świecie, w którym coraz bardziej zwracamy uwagę na ochronę środowiska, terminy odzysk i recykling często pojawiają się w kontekście dbałości o zasoby naturalne i redukcji odpadów. Choć oba te pojęcia odnoszą się do procesów mających na celu zmniejszenie ilości odpadów i wykorzystanie zasobów w sposób bardziej zrównoważony, różnią się one pod wieloma względami.

Czym jest odzysk?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi, że odzysk to proces, w którym próbuje się odzyskać lub wykorzystać surowce, energię lub materiały z odpadów, lub produktów, które przestały być używane lub uległy zniszczeniu. Jest to pierwszy krok w procesie recyklingu. Odzysk może obejmować zbieranie, sortowanie i przetwarzanie odpadów w taki sposób, aby pozyskać wartościowe surowce lub materiały, które można ponownie wykorzystać.

Przykłady odzysku obejmują:

  • Produkcję biogazu z odpadów.
  • Wytwarzanie paliwa alternatywnego RDF.

Czym jest recykling?

Recykling to kolejny etap w procesie zarządzania odpadami. Obejmuje on przetwarzanie odpadów lub surowców odzyskanych w celu produkcji nowych produktów, lub materiałów. W przeciwieństwie do odzysku, gdzie głównym celem jest pozyskanie surowców, recykling koncentruje się na zamkniętym obiegu materiałów, w którym surowce są wykorzystywane do produkcji nowych produktów, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce naturalne.

Przykłady recyklingu obejmują:

  • Przetwarzanie zużytych puszek aluminiowych w celu produkcji nowych puszek.
  • Wykorzystanie makulatury do produkcji papieru.
  • Recykling plastikowych butelek w celu wytwarzania nowych produktów z tworzyw sztucznych.

Więcej informacji o recyklingu znajdziesz na stronie: https://projectzerowaste.pl/

Klasyfikacja recyklingu

Klasyfikacja recyklingu stanowi kluczowy element zrozumienia różnorodności procesów i działań związanych z przetwarzaniem odpadów i odzyskiwaniem surowców. Dzięki odpowiedniej klasyfikacji możemy lepiej zrozumieć, jakie materiały i rodzaje odpadów są poddawane recyklingowi oraz jakie korzyści środowiskowe i ekonomiczne niesie za sobą każda z tych kategorii.

Recykling materiałowy

Obejmuje ponowne przetworzenie materiałów, w celu stworzenia produktów wartości użytkowej. Przykładem działań jest stworzenie nawierzchni tartanowej lub granulatu z zużytych opon samochodowych.

Recykling surowcowy

Proces przetwarzania zużytych materiałów i surowców, takich jak papier, plastik, szkło, metal czy elektronika, w celu wytworzenia nowych produktów lub surowców. Jest to istotny aspekt działań mających na celu zmniejszenie ilości odpadów i ograniczenie zużycia surowców naturalnych. Poprzez recykling surowcowy, można oszczędzać zasoby naturalne i zmniejszać negatywny wpływ na środowisko, redukując emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii.

Recykling organiczny

To nic innego jak stworzenie kompostownika. W warunkach kontrolowanych, z wykorzystaniem mikroorganizmów unieszkodliwia się biodegradowalne odpady, jak odpady żywieniowe, czy te wykonane z bio papieru. Efektem procesu kompostowania jest naturalny nawóz.

Materiały recyklingowe

Materiały recyklingowe stanowią podstawę procesu przetwarzania odpadów i odzyskiwania surowców, mającego na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

  • Papier i tektura — może być przetwarzany na nowy papier lub tekturę, co pomaga w oszczędzaniu drzew i energii.
  • Plastik — jest przetwarzany na nowe produkty z tworzyw sztucznych, takie jak butelki, torby czy meble.
  • Szkło — może być przetwarzane na nowe opakowania szklane lub używane do produkcji innych produktów szklanych.
  • Metale — takie jak aluminium i stal, są odzyskiwane i przetwarzane na nowe produkty metalowe.
  • Bioodpady – części roślin, które wykorzystane mogą być do nawożenia tych dopiero rosnących.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarz*