Team building a znaczenie skutecznej komunikacji dla zespołu i firmy

Jednym z filarów, na których opiera się funkcjonowanie współczesnego świata jest informacja – jej treść oraz szybkość i dokładność jej przekazu. Natomiast wzajemne komunikowanie się i dotarcie z treścią do odpowiedniego odbiorcy to fundamenty współczesnego marketingu. Nie sposób dziś wyobrazić sobie jakiejkolwiek dziedziny życia bez skutecznej komunikacji.

Jak zatem powinna wyglądać skuteczna komunikacja?

Czy można nauczyć się prawidłowego komunikowania? Oczywiście istnieje wiele szkół, uczelni i podręczników, które o tym mówią. Ale są też prostsze i bardziej przyjemne metody ćwiczenia komunikacji w zespole i przepływu informacji w firmie.

Jednym z nich jest pogłębianie integracji między pracownikami i organizowanie różnego rodzaju spotkań, szkoleń i telekonferencji. Chodzi o umożliwienie przekazywania treści i zadawania pytań. Bowiem właściwa komunikacja to taka, w której między nadawcą i odbiorcą możliwy jest dialog. Czyli komunikacja dwukierunkowa, w której istnieje możliwość doprecyzowania przekazywanych informacji.

Komunikacja jednostronna to taka, kiedy tylko jedna osoba nadaje i nie jest nastawiona na odbiór. Na przykład tradycyjny radioodbiornik. Możemy go tylko słuchać. W żadnej firmie to się nie sprawdzi. Bo brak informacji zwrotnej po prostu zaburza prawdziwy obraz sytuacji i może prowadzić do poważnych błędów decyzyjnych.

Team building jako skuteczna metoda nauki prawidłowej komunikacji

Nauka skutecznej komunikacji w firmie to przede wszystkim tworzenie okazji do budowania mocnego i dobrze rozumiejącego się zespołu. Najlepszym narzędziem integrującym zespół jest team building. Są to głównie gry i zabawy integracyjne pogłębiające relacje pomiędzy członkami zespołu albo załogi. Dzięki nim poszczególni pracownicy uczą się, na czym polega praca w zespole. Zobaczą też, że każdy z jego członków ma swój wkład w osiągnięcie wspólnego celu. A także zrozumieją dość proste, a mimo to nie dla wszystkich oczywiste rzeczy. Na przykład, że niedotrzymanie terminu przez jedną osobę może skutkować opóźnieniem całego projektu.

Team building ma za zadanie, między innymi poprzez zabawę, uczyć odpowiedzialności i budować lojalność w stosunku do innych członków zespołu. Gry i zabawy team buildingowe pogłębiają też relacje międzyludzkie i pozwalają pracownikom lepiej się poznać. Dzięki temu, że ludzie zacieśnią kontakty, możliwa będzie bezpośrednia wymiana informacji między nimi. Pozwoli to na rozwiązywanie wielu drobnych problemów bezpośrednio przez samych pracowników, bez angażowania do tego na przykład managera czy uruchomiania firmowej biurokracji w przypadku dużych firm.

Team building sprawdza się również tam, gdzie firma pracuje w formie organizacji rozproszonej albo ma dużo oddziałów lub filii. Do jego przeprowadzenia dobrą okazją mogą być: szkolenia wyjazdowe, imprezy firmowe, branżowe eventy lub wyjazdy integracyjne.

Przykłady zabaw na poprawę komunikacji i budowanie zespołu

Przy budowie skutecznego zespołu ważne jest, żeby nie przymuszać pracowników do wchodzenia w jakiekolwiek relacje wbrew ich woli. Najlepiej jest po prostu tworzyć sytuacje, w których integracja będzie naturalna i przebiegać będzie w formie niewymuszonej zabawy i w luźnej atmosferze. Zawsze sprawdzają się gry i zabawy integracyjne, różnego rodzaju sympatyczne niespodzianki, zabawy na skojarzenia. I oczywiście klasyki – sprawdzone zabawy team buildingowe, jak na przykład wspólne budowanie czegoś, choćby maszyny Goldberga albo zespołowe rozwiązywanie zagadki kryminalnej lub gra terenowa. Wielu pracowników lubi też aktywności na świeżym powietrzu. Tu można polecić olimpiadę firmową, spływ kajakowy albo wspólny wypad w góry. Świetnie poprawiają komunikację wszelkie warsztaty dla pracowników, na przykład kulinarne albo teatralne. W ich trakcie trzeba coś wspólnie przygotować i doprowadzić proces do końca, a potem można już cieszyć się wspólną degustacją czy zabawą.

Skuteczna komunikacja – korzyści dla firmy

Prawidłowa komunikacja ma za zadanie przede wszystkim nie dopuścić do powstania wielu błędów, które skutkować mogą na przykład opóźnieniem dostaw, niewłaściwą realizacją usługi czy wręcz bezpośrednią stratą firmy.

Zaś bezpośrednie korzyści to z kolei możliwość rozwoju firmy. To też osiągnięcie efektu synergii, czyli dużo lepszych pomysłów, zysków i szybszego wzrostu niż w przypadku słabszego zespołu. Skuteczna komunikacja pozwala też uniknąć wielu nieporozumień i ewentualnych konfliktów. Zdecydowanie usprawnia też proces podejmowania decyzji. Udrożnia istniejące już kanały komunikacji albo wręcz umożliwia zbudowanie zupełnie nowych, na przykład poprzez tworzenie grup roboczych na komunikatorach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarz*