Wszystko o kredycie studenckim

W roku 2019 weszły w życie nowe zmiany dotyczące zasad przyznawania kredytów studenckich, o których dowiesz się z dzisiejszego artykułu. Warto, aby każdy student dokładnie zapoznał się z najważniejszymi zasadami, bo być może kwestia ta dotyczy Twojej sytuacji i możesz obecnie starać się nawet o kilkaset złotych miesięcznie w zamian za niskie oprocentowanie.

Aktualności

Jak już wspomnieliśmy w bieżącym roku nastąpiły pewne aktualizacje i zmiany, o których warto poinformować na początku. Przede wszystkim warto zauważyć, że poprzednich latach o kredyt studencki mogli ubiegać się wyłącznie studenci i doktoranci do 25. roku życia. Natomiast teraz próg wiekowy został nieco zawyżony – studenci do 30. roku życia oraz doktoranci do 35. roku życia, co znacznie poszerzyło możliwości. Drugą kwestią jest zmiana terminu składania wniosków, gdzie wcześniej podana była konkretna data, a dziś dokumenty można składać w dowolnym momencie w ciągu roku. W rezultacie wpłynęło to pozytywnie na możliwości i szanse dla osób uczących się.

Warunki przyznania kredytu studenckiego

Oprócz progu wiekowego, trzeba dodatkowo spełnić kilka innych wymogów określonych prawnie, aby móc przystąpić w ogóle do procesu składania wniosków i uczestniczenia w całym działaniu.

  • Konieczne jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta lub potwierdzenie o ubieganiu się o przyjęcie na studia.
  • Wymagane jest przedstawienie wniosku na piśmie odnośnie swojego statusu.
  • Obecnie dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekraczać 2 500 zł netto.
  • Trzeba złożyć oświadczenie od rodziców o poręczeniu spłaty kredytu, a jeśli jest to niemożliwe, możesz zgłosić swoją prośbę o poręczenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • Podczas składania wniosku musisz zaznaczyć jaką miesięczną ratę kredytu wybierasz – 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1 000 zł – decyzję można także w każdej chwili zmienić i zmniejszyć lub powiększyć kwotę raty.

Gdzie dostaniesz kredyt?

Nie można ubiegać się o niego wszędzie, a jedynie w wybranych placówkach bankowych lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które mają zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odnośnie zasad korzystania ze środków Funduszu Kredytów Studenckich.

  • PKO BP
  • Bank Pekao
  • BPS i zrzeszone banki spółdzielcze
  • SGB-Bank wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi

Dlaczego warto skorzystać?

Przede wszystkim może okazać się to przydatną pomocą w trakcie studiów, które konieczne jest opłacenie mieszkania, życia i innych potrzeb, a ciężko o znalezienie stabilnej pracy na etat w czasie dziennych studiów. Warto dodać, że po ukończeniu nauki masz jeszcze 2 lata, a dopiero po ich upływie zaczynasz spłacać swój dług. Liczba rat stanowi dwukrotność wypłacanych miesięcznie transz, gdzie teraz stopa oprocentowania wynosi 0,87 proc. w skali roku. To bardzo mało w porównaniu z pozostałymi ofertami kredytów na rynku. Również w trudnej sytuacji kredyt może zostać umorzony i spłacony przez państwo, co jest dobrym zabezpieczeniem w razie losowych zdarzeń życiowych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarz*